Info o projektu

Region - projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji

CZ.1.07/1.1.00/08.0036

UPOZORNĚNÍ -

NOVÝ VZDĚLÁVACÍ WEB : http://enviregion.pf.ujep.cz/ -


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání

 

Cílem projektu je vytvořit a ověřit nástroje výuky a výchovy k odpovědnému vnímání regionu pro jeho udržitelný rozvoj u žáků ZŠ a SŠ Ústeckého a Karlovarského kraje. Předkladatel s partnery chce napomoci komplexně řešit praktickou výuku průřezového tématu Environmentální výchovy školních vzdělávacích programů základních a středních škol (dle příslušných RVP) se specifikací pro pánevní regiony. Ideovým cílem je, aby mladí lidé poznali místo, kde žijí, cítili za jeho vývoj zodpovědnost, naučili se v oblasti ochrany životního prostředí uplatňovat lokální řešení globálních problémů a získali k němu emocionálně kladný vztah.

Výstupem projektu bude soubor vzdělávacích aktivit (exkurze, ekologické koutky a ekostezky), metodických a učebních materiálů a jejich pilotní ověření ve spolupracujících školách a volnočasových zařízeních. Všechny výstupy budou mít také elektronickou obdobu.